ดำเนินการสอนโดย

พลากร สอนสร้างเว็บ

ผู้เชี่ยวชาญ และ Content Creator ด้านการสร้างเว็บไซต์ ที่มีประสบการณ์ พัฒนาเว็บไซต์ และ เขียนโปรแกรม มามากกว่า 20ปี ในส่วนของการสอนสร้างเว็บไซต์ ด้วย WordPress เปิดสอนให้แก่บุคคลทั่วไป และ เป็นวิทยากร มาแล้วมากกว่า 6 ปี 

Youtube Subscribers
0 k+
Youtube Views
0 M+
FB Followers
0 k+
Answered Questions
0 k+

ห้องเรียน พลากรสอน สร้างเว็บ

4.9
4.9/5

B22 – B23 Kozy Korner Building, ซอย กำนันแม้น 13 บางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

เริ่มต้นเรียนสร้างเว็บไซต์

เรียนรู้วิธีการ สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress แบบลงมือปฎิบัติจริง พร้อมคอร์สออนไลน์ให้ทบทวน หลังเรียนจบ