คอร์สเรียน ทำเว็บไซต์ ด้วย WordPress

การทำเว็บไซต์ จะไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไป ถ้าเราเข้าใจในเครื่องมือที่ใช้ทำเว็บไซต์ จากประสบการณ์ การเรียนรู้ ผ่านการปฎิบัติจริง ถาม-ตอบ ทันที และ แก้ปัญหาที่ติดขัดทันทีเมื่อผู้เรียนเจอ

คอร์สเรียน สร้างเว็บไซต์ ด้วย WordPress

เราใส่ใจทุกการเรียนรู้

ทำตามได้จริง

การเรียนรู้ ต้องลงมือทำไปด้วย ให้เห็นภาพจริง เพราะความสำเร็จจากการลงมือทำ มีโอกาสทำได้มากกว่า ที่จะนั่งฟังอย่างเดียว เราได้เตรียมบทเรียนต่างๆ ให้คุณพร้อมแล้ว

ใส่ใจทุกรายละเอียด

เราใส่ใจทุกรายละเอียดการเรียนรู้ ตั้งแต่การออกแบบคอร์ส การออกแบบกระบวนการสอน และ ลื่อที่ใช้ในการสอน รวมถึง การสอบถามความต้องการของนักเรียนก่อนการเรียน

มีที่ปรึกษาหลังเรียนจบ

เมื่อเกิดปัญหาในการทำเว็บไซต์ หรือปัญหาใดๆ ก็ตามที่เกิดกับเว็บไซต์ของเรา เรามีความยินดี ที่จะให้คำปรึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากเรียนจบ

Play Video

ตัวอย่างการสอน

หลักสูตรเรียนทำเว็บไซต์

เราออกแบบหลักสูตร จากประสบการณ์ การทำเว็บไซต์ และ การสอนของเรา มามากกว่า 20 ปี โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน สามารถนำความรู้ไปใช้ทำเว็บไซต์ได้เอง

ผู้คนพูดถึงเราอย่างไรบ้าง

Reviews

เริ่มต้นเรียนสร้างเว็บไซต์

เรียนรู้วิธีการ สร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress แบบลงมือปฎิบัติจริง พร้อมคอร์สออนไลน์ให้ทบทวน หลังเรียนจบ